حالا کو شوهر؟؟؟؟؟

ساخت وبلاگ
چکیده : امروز فقط به دوساعت برنامه مطالعه صبح رسیدم چون به اصرار مامان رفتیم باغ بابا بزرگ بحث شوهر بود بعد ... با عنوان : حالا کو شوهر؟؟؟؟؟ بخوانید :
امروز فقط به دوساعت برنامه مطالعه صبح رسیدم چون به اصرار مامان رفتیم باغ بابا بزرگ 

بحث شوهر بود بعد خالم گفت هر زنی که یه لیوان آب بده دست شوهرش 70تا گناهش بخشیده میشه کلی ثواب داره 

حالا دختر خالم :مامان حالا کوشوهر؟؟؟من که خیلی گناه کردم که باید بخشیده بشه 

من 

خالم 

دختر خالم 

شرم وحیا دخترای قدیم که اسم اون شاهزاده سوار بر خر سفید میومد هفتا رنگ عوض می کردن

حالا کو شوهر,...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 5:41