رهگذریم

ساخت وبلاگ
جدیدا خوش لباس تر شدم واهمیت میدم چی می پوشم 

ازلاک خریدن خسته شدم 

رفتم سراغ لباس خریدن(روانیم می دونم)

کشف کردم که خیلی اعتماد بنفس دارم 

روابط اجتمایی بالایی هم دارم این یه نعمته برام مخصوصا من که بابام.... 

استاد گیتارم برای همیشه رفت تهران و...........رهگذریم ما آدما .کاش آدم باشیم یا آدم بشیم 

اتاقم رو برای اولین بار اساسی تمیزکردم 

خدایا من خوش حالییییییییییی نمی خوام /پولللللللللللل نمی خوام/................................... 

ولی

آرامش بده بهم

رهگذریم,همه رهگذریم,...
نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : پنجشنبه 18 شهريور 1395 ساعت: 13:06